DRAMA
 

Çocuklar sanat içerikli eğlenceli oyun ve aktiviteler ile gözlemleme, analiz etme, sınıflandırma, yeni kelimeler öğrenme, bunları kullanarak düşüncelerini ifade etme, bir grup içerisinde rol alma, aldığı rolün gereğini yerine getirme, çevresiyle iletişim kurma, el göz koordinasyonu geliştirme gibi bir çok becerileri kazanmaktadır. Okul öncesi dönemde, yetişkin rehberliğinde yapılan oyunlar ve aktiviteler daha çok sanat içerikli olmaktadır. Yaratıcı drama özünde çocuk oyunlarından çıkmıştır. Yaratıcı dramanın; okul öncesinde güven duygusu ve karar verme becerilerini geliştirme, kendini tanımaya yardımcı olma, duygu ve düşüncelerini ifade etme, yaratıcılık ve estetik gelişimini sağlama, toplumsal değerlerin gelişimini destekleme, çevreye karşı duyarlılık geliştirme, dil ve iletişim becerilerini kazandırma, kişi ve olayları çok yönlü değerlendirerek farklı bakış açıları kazandırmak gibi hedefleri bulunmaktadır. Yaratıcı drama, çocukların hayatı tanıma ve anlama yoludur. Yaratıcı drama çalışmalarının temelini de oyunlar, hareketler, ritim oluşturur.

Yaratıcı drama herkesin bir göreve sahip olduğu bireysel ve grup çalışmalarını içerir, çocuklar yaratıcı drama çalışmaları süresince; Hayal kurar, duygu ve düşüncelerini dil ve vücudunu kullanarak ifade eder, farklı fikirler ileri sürer, yeni oyunla, materyaller konular üretir, farklı fikirler duyar ve diğer insanları tanımayı, onlarında fikirlerini saygıyla dinlemeyi öğrenir, problem çözme becerileri gelişir, yaratıcılıkta çok önemli olan, kritik noktaları yakalamayı öğrenir, esnek ve özgür düşünür, özgün ve yeni ürünler yaratabilir.