OYUN GRUBU

Bebek ve çocuklar için yaparak, yaşayarak öğrenme kalıcı öğrenmenin formülüdür. Annesi ve babasıyla ayrılmaz bir ikili oluşturan çocuk özerklik döneminde ayrışmaya ve birey olmaya hazırlanır. Hızla öğrendiği  ve özgür iradesini  kullanmaya başladığı bu hassas dönemde, etkin öğrenme  yaklaşımı olan bir oyun grubuna  katılmak  sosyalleşme  sürecini hızlandıracaktır.  Çocuklar  oyun  gruplarında  oyun  oynamayı, arkadaşlarıyla aynı  ortamı  ve  oyuncakları  paylaşmayı, kendilerini  ve  isteklerini  kabul  edilebilir  bir şekilde  ifade  etmeyi   yani  yaşamı öğrenirler.  Oyun  grupları  bu  yaş  grubu  çocuklara  bilinçli,  sağlıklı  ve güvenli koşullarda kendi yaş grupları içinde hoşça vakit geçirterek, deneyerek öğrenmesine ve yeni beceriler geliştirmesine olanak sağlar.                                          
 
Oyun grubu programımız, bu yaş gruplarının özellikleri baz alınarak hazırlanmıştır. Sakin, hareketli, kurallı, duyuları destekleyen, el becerilerini geliştiren, planlı ve süreli oyunlardan oluşan programımız, oyun grubu alanında tecrübeli çocuk gelişimi mezunu öğretmenimiz rehberliğinde yapılmaktadır. 


Satır içi resim 1